Komero: Eden Valtanen ja 

Joosua Lehtomaa vuonna 2014