Luola: Laura Karkulahti lukee Kahvia ja pullaa 

vuoden 2016 puurojuhlassa.